ข้อมูลองค์กร

 

 

ประวัติบริษัท

 
               บริษัท ปฐวิน จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นโดยกลุ่มครอบครัวปฐวินทรานนท์ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2533 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้นจำนวน 500,000 บาท เพื่อดำเนินธุรกิจรับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่ม เครื่องสำอาง ได้แก่ ทิชชู่เปียก ผ้าเย็น และเครื่องสำอางอื่น ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์ และผลิตภัณฑ์อื่นแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย และระบบการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานสากล รวมทั้ง  ให้บริการทดสอบในห้องปฏิบัติการ และตรวจวิเคราะห์คุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา เคมี และกายภาพ ซึ่งในขณะนั้นมีผู้รับจ้างผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทิชชู่เปียกและผ้าเย็นในจำนวนค่อนข้างน้อย  ทางบริษัทจึงเห็นโอกาสในการประกอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ดังกล่าวด้วยประสบการณ์ในุรกิจนี้มามากกว่า 30 ปี จึงทำให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์และการให้บริการให้กับลูกค้าได้อย่างครบวงจร รวมถึงสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องสำอางรูปใหม่สู่ท้องตลาดได้อย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาบริษัทได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึงสูตรของสินค้าตามความต้องการของลูกค้ามากกว่า 281 รายการ บริษัทสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลายกลุ่ม ดังนี้
 
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มทิชชู่เปียก เช่น ทิชชู่เปียกสำหรับเช็ดจุดซ่อนเร้น ทิชชู่เปียกสำหรับเช็ดเครื่องสำอาง ทิชชู่เปียกสำหรับเช็ดใต้วงเแขน ทิชชู่เปียกสูตรน้ำเกลือ ทิชชู่เปียกสูตรน้ำบริสุทธิ์ ทิชชู่เปียกสูตรน้ำแร่ ทิชชู่เปียกสูตรเย็น
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มแผ่นมาส์ก เช่น แผ่นมาส์กสำหรับบำรุงผิวหน้า แผ่นมาส์กสำหรับบำรุงหน้าท้อง แผ่นมาส์กสำหรับบำรุงจุดซ้อนเร้น
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มผ้าเย็น
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลและบำรุงผิวหน้า เช่น คลีนซิ่งเจล โทนเนอร์ เซรั่ม ครีม ครีมกันแดด ผลิตภัณฑ์บำรุงริมฝีปาก ผลิตภัณฑ์บำรุงขนคิ้ว-ขนตา
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลและบำรุงเส้นผม เช่น แชมพู ครีบบำรุงผม สเปรย์บำรุงผม แฮร์ โทนิก
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มดูแลและบำรุงผิวกาย เช่น โลชั่นบำรุงผิวกาย สบู่เหลว ครีมอาบน้ำ สครับ
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มสำหรับแม่ และ เด็ก เช่น ครีบอาบน้ำสำหรับเด็ก แชมพูสำหรับเด็ก 
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มสำหรับสัตว์เลี้ยง เช่น แชมพูสำหรับสัตว์เลี้ยง บาล์มทาอุ้งเท้าสำหรับสัตว์เลี้ยง สเปรย์บำรุงขนสำหรับสัตว์เลี้ยง ทิชชู่เปียกสำหรับสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เช็ดคราบน้ำตาและใบหูสัตว์เลี้ยง
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องมือแพทย์ เช่น ผลิตภัณฑ์ลดรอยแผลเป็น แอลกอฮอล์แพด เจลหล่อลื่น
  • ผลิตภัณฑ์กลุ่มสำหรับใช้ในครัวเรือน เช่น น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาซักผ้า

               โดยบริษัทยังให้บริการแบบ One stop  service ตั้งแต่การให้คำปรึกษา แนะนำ และคิดค้น เพื่อพัฒนาสูตรสินค้าที่มีความเหมาะสม พร้อมทั้งการตรวจวิเคราะห์และทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ และการพิจารณากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ เช่น การดำเนินการขอ อย. เป็นต้น เพื่อนำไปสู่กระบวนการผลิตสินค้าที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากลและตรงต่อความต้องการของลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบริษัทจะเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ ผลิตสินค้า และบรรจุสินค้าตามตราสินค้าของลูกค้า รวมถึงส่งออกสินค้าไปยังจุดรับสินค้าของลูกค้า

 
 
วิสัยทัศน์
 
 บริษัทเป็นพันธมิตรทางธุรกิจในการพัฒนาและผลิตสินค้าด้านความงามและสุขอนามัยที่มีนวัตกรรมและคุณภาพสูง
“To be the business partner of choice for the development and manufacturing of innovative, high-quality beauty and hygiene products”
 
 พันธกิจ
 
                                           1. มุ่งเน้นและตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง และสร้างความผูกพันของลูกค้าอย่างยั่งยืน
                                                     2. ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการขับเคลื่อนองค์กร
                                                     3. พัฒนาระบบการทำงานให้เป็นมาตรฐานสากล                                              
                                                     4. พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะสูง มีความสุข และความผูกพันต่อองค์กร
                                                     5. เป็นผู้นำด้านต้นทุนการผลิตสินค้ากลุ่มสุขอนามัยและความงาม
 
มาตรฐาน

               บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานอยู่เสมอ เพราะคุณภาพของสินค้าถือเป็นองค์ประกอบหลักที่ทำให้บริษัทมีฐานลูกค้าที่มั่นคงและมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการรับประกันคุณภาพของสินค้าและการผลิตสินค้าที่ได้มาตรฐาน บริษัทได้รับการประกันคุณภาพจากหน่วยงานที่รับรองคุณภาพ ในเรื่องของมาตรฐานการผลิตที่ดี (Good Manufacturing Practice: GMP) มาตรฐานการผลิตเครื่องสำอางที่ได้รับการยอมรับในระดับอาเซียน (ASEAN COSMETIC GMP) มาตรฐานสากลสำหรับหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติที่ดีในการผลิตเครื่องสำอาง (ISO 22716:2007) มาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานสากล (ISO 9001:2015) และการรับรองเครื่องหมายตราสัญลักษณ์แห่งความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการไทย Thailand Trust Mark (Thailand Trust Quality) เป็นต้น

               นอกจากนี้ บริษัทยังมีเครื่องจักรที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง สามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย ทั้งประเภทของสินค้าและขนาดที่แตกต่างกัน ภายใต้ระบบการผลิตน้ำบริสุทธิ์ (Electro – deionized system : EDI) และห้องผลิตสินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 8 ระดับความสะอาด Class 100,000 พร้อมทั้งฝ่ายบริหารคุณภาพ (Quality Management: QM) ที่ทำหน้าที่ในการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิตตั้งแต่การตรวจรับวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ การชั่งสาร การผสมสารตามสูตรการผลิตและการบรรจุหีบห่อ รวมถึงมีกระบวนการคัดเลือกมาตรฐานของคู่ค้าผู้จัดจำหน่ายวัตถุดิบ โดยผู้จัดจำหน่ายต้องมีเอกสารรับรองคุณภาพและความปลอดภัยของวัตถุดิบ เช่น ใบรายงานผลตรวจวิเคราะห์ด้านคุณภาพเคมี (Certificate of Analysis : COA) และเอกสารข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet : MSDS) เป็นต้น เพื่อเป็นเอกสารยืนยันว่าวัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตมีคุณภาพสูงสุด
 
 
มาตรฐานคุณภาพ
 
 
มาตรฐานแรงงาน ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม 
                                                                                                                                                                                                                          

ลูกค้าของเรา
 
                    RETAIL                     
 
                     AIRLINE & HOTELS & RESTAURANTS                     
 
                     HOSPITALS & CLINICS                     
 
                     BRANDED COSMETICS                     
 
                     PET PRODUCTS                     
 
 
 
 
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้